KITAPLARI

"İnalcık, tarihçilik anlayışını Fransız Annales ekolu doğrultusunda tanımlar ve çalışmalarını temelde bu bağlamda sürdürür. Bunun en önemli örneğini 1977 yılında Fernand Braudel Araştırma Merkezi’nde Immanuel Wallerstein’ın düzenlediği uluslararası bir konferansta sunduğu bir bildiride görmek mümkündür. İnalcık, bu bildiride Annales yönteminin Osmanlı ekonomik ve sosyal tarihine bakışta kökten değişiklikler getirebileceğinden nasıl yararlı olabileceğinden söz eder. UNESCO’nun çıkarmayı tasarladığı “Dünya Tarihi” adlı kitapta kendisine görev verilmesi, onun tarihçiliğine olan uluslararası saygının bir işareti sayılabilir."

Aşağıdaki başlıklara tıklayarak Prof. Dr. Halil İNALCIK'ın bazı kitap tanıtımlarını inceleyebilirsiniz.

ADALET KiTABI  


OSMANLI IDARE VE EKONOMI TARIHI  


RÖNESANS AVRUPASI  


HAS BAĞÇEde AYŞ ü TARAB  


DEVLET-i ALiYYE  


TiMAŞ, Fütühat, İmparatorluk, Avrupa: OSMANLILAR  


TiMAŞ, Kuruluş ve İmparatorluk Sürecinde OSMANLI  


Osmanlı İmparatorluğu: Klasik Çağ, (Türkçe)  


Suret-i Defter-i Sancak-i Arvanid  


Fatih Devri Üzerine Tedkikler ve Vesikalar  


Gazavat-ı Sultan Murad b. Mehemmed Han  


Kanunname-i Sultani Ber Muceb-i Örf-i Osmani  


Osmanlı İmparatorluğu'nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi  


Osmanlı'da Devlet Hukuk Adalet  


Essays in Ottoman History  


Atatürk ve Demokratik Türkiye  


Doğu Batı Makaleler I  


Osmanlı Uygarlığı  


Customs Register of Caffa 1487-1490  


The Middle East and the Balkans Under the Ottoman Empire  


Tanzimat ve Bulgar Meselesi  


Osmanlı İmparatorluğu: Toplum ve Ekonomi  


From Empire to Republic  


Şair ve Patron  


Studies in Ottoman Social and Economic History (Variorum Reprints)  


The Ottoman Empire: Conquest, Organization and Economy (Variorum Reprints)  


Turkey and Europe in History  


ABD Tarihi  


The Ottoman Empire: The Classical Age (Lehce)  


The Ottoman Empire: The Classical Age (Arnavutca)  


The Ottoman Empire: The Classical Age (Kiev / Ukrayna)  


The Ottoman Empire: The Classical Age (Rumence)  


Ottoman Empire: the Classical Age (Arapça)  


The Ottoman Empire: The Classical Age (Hırvatca)  


Osmanlı İmparatorluğu'nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi (Arapça)