FAHR-I DOKTORALARI

"İnalcık’ın başarılarının bir başka göstergesi de aldığı fahri doktora payeleri. Boğaziçi, Uludağ, Selçuk, Atina, Kudüs İbrani ve Bükreş üniversitelerinden doktora payeleri onun başarısının uluslararası platformda da takdir edildiğini gösterir. İnalcık, 1986’da Amerikan Akademisi’ne, 1993’te British Academy’e üye seçildi ve böylece uluslararası alanda seçkin bir yer alan ilk tarihçimiz oldu. İnalcık, iyi bir araştırmacı olmasının yanında yetiştirdiği öğrencilerle de Türk tarihçiliğine değerli katkılarda bulunuyor."

KOÇ ÜNİV. FAHRİ DOKTORA


SOFYA ÜNİV. FAHRİ DOKTORA


ESKİŞEHİR ÜNİV. FAHRİ DOKTORA


BÜKREŞ ÜNİV. FAHRİ DOKTORA


SELÇUK ÜNİ. FAHRİ DOKTORA